Gânfălean Ioan a preluat oficial, marți, 17 -04- 2018, funcția de Avocatul copilului, adjunct în cadrul instituției Avocatul Poporului.

Conform Monitorului Oficial, pe data de 11 aprilie 2018, birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au adoptat hotărârea prin care sunt numiți adjuncți ai instituției Avocatul Poporului pe o perioadă de cinci ani, următorii: Molnar Zsolt, Nicolae Ionel, Gânfălean Ioan, Mirea Ecaterina.

Cariera lui Ioan Gânfălean în domeniul dreptului  este una puternică el  a devenind în 1981 licențiat în drept în cadrul Universității din București, în 2003 obține titlul de doctor în drept iar în 2006 titlul de Conferențiar universitar.

Din 2004 a devenit consilier în cadrul Biroului teritorial Alba al Avocatului Poporului.

A fost pe rând în cadrul Universității ”1 Decembrie 1918”, șef al catedrei de drept, prodecan al Facultății de Științe, conferențiar. Din 2008 a devenit Decanul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Sociale, funcție pe care a avut-o până la predarea mandatului către noul decan Miruna Tudorașcu.

Avocatul copilului din cadrul instituției Avocatul Poporului îndeplinește următoarele atribuții:

a)soluționează sesizările individuale făcute de copii sau de reprezentanți ai acestora în legătură cu acțiunile instituțiilor publice din domeniul sănătății, educației, protecției speciale a copilului, din domeniul aplicării măsurilor privative și neprivative de libertate prevăzute de Legea  286/2009privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, privind răspunderea penală a minorilor, precum și ale oricăror instituții a căror activitate este incidentă domeniului protecției și promovării drepturilor copilului;

b)soluționează orice sesizare în legătură cu încălcarea unuia sau mai multor drepturi ale copilului;

c)promovează drepturile copilului în rândul copiilor și adulților;

d)colaborează cu structurile formale ale copiilor și, în măsura în care consideră necesar, sesizează autoritățile competente;

e)formulează propuneri de măsuri menite să încurajeze participarea copiilor la luarea deciziilor care îi privesc;

f)elaborează studii cu privire la exercitarea și respectarea drepturilor copilului și recomandă, dacă este cazul, măsuri pentru respectarea drepturilor copilului la nivel de politici publice și la nivel legislativ, inclusiv prin întocmirea de rapoarte speciale;

g)efectuează vizite inopinate de control, din oficiu sau la cerere, împreună cu reprezentanții Mecanismului Național de Prevenire a torturii în locurile de detenție, la centrele educative sau de detenție în care minorii execută măsurile privative de libertate prevăzute de Legea  286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la persoanele însărcinate cu supravegherea și îndrumarea minorilor aflați în executarea măsurilor neprivative de libertate prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, în domeniul răspunderii penale a minorilor, la centrele de plasament, locuințele de tip familial, asistență maternală și plasament familial în care minorul este plasat ca măsură de protecție specială prevăzută de Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la familia extinsă, precum și la spitalele de pediatrie;

h)sesizează de îndată, din oficiu sau la cerere, organele de urmărire penală atunci când constată existența unor indicii privind săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală împotriva copiilor.

Guvernul a respectat recomandarea de țară făcută României de către comitetul ONU pentru Drepturile Copilului de la Geneva, având în vedere faptul că Instituția Avocatului Poporului este organizată și funcționează în conformitate cu Principiile  prevederii de la Paris, prevedere în care statele membre sunt mereu încurajate să consolideze sau să creeze Instituții Naționale,cu scopul de a promova protecția și drepturile omului.