Biblioteca Batthyaneum rămâne în proprietatea statului român. Curtea de Apel Alba Iulia a luat astăzi, 4 iunie, o decizie în procesul deschis de Arhiepiscopia Romano-Catolică împotriva Guvernului României și a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor minorităţilor naţionale din România. Instanța a respins cererea de anulare a deciziei prin care Comisia respingea în 2015 cererea de retrocedare a Biblioteca Batthyaneum formulată de Arhiepiscopie.

Procesul intentat de Arhiepiscopia romano-catolică  împoriva Guvernului României și a Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor minorităţilor naţionale din România a luat sfârșit astăzi, 4 iunie 2018 prin decizia Curții de Apel Alba Iulia.

Instanța a decis respingerea cererii de anularea a actului prin care Comisia specială decidea în 2015 ca Arhiepiscopia romano-catolică nu intra în posesia clădirii Batthyaneum.

„Respinge acţiunea formulată de reclamanta Arhiepiscopia Romano Catolica Alba Iulia reprezentată de Jakubinyi Gheorghe-Nicolae în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobiliare care au aparţinut cultelor religioase din România . Admite cererile de intervenţie formulate de intervenienta accesorie Biblioteca Naţională a României şi intervenientul accesoriu Ministerul Culturii şi Identitătii Naţionale , în apărarea pârâtului Guvernul României – Comisia specială de retrocedare a unor bunuri imobiliare care au aparţinut cultelor religioase din România. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 4 iulie 2018.” se arată în decizia Curții de Apel Alba Iulia

Procesul nu a avut ca obiectiv retorocedarea clădirii Batthyaneum ci anularea unei decizii a Comisiei speciale de retrocedare prin care în anul 2015 a respins cererea de retrocedare formulată de Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia, a bibliotecii.

Dacă Arhiepiscopia romano-catolică va face apel la decizia luată astăzi de Curtea de Apel Alba Iulia, dosarul se va muta pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție a României.

Un litigiu ce durează de aproape 220 de ani

Prin Testamentul din 31.07.1798 episcopul catolic de Transilvania, Ignatius, conte de Batthyan a donat „Bisericii şi Provinciei Transilvania” biblioteca sa (denumită ulterior „Biblioteca Batthyaneum” şi care cuprindea una dintre cele mai bogate colecţii de carte veche) şi clădirea care o adăpostea, precum şi Institutul de Astronomie pe care acesta îl fondase, cu sediul în acelaşi imobil.

Conform voinţei testatorului fundaţia urma să fie condusă şi administrată de episcopii catolici din Alba Iulia dar sub protecţia guvernatorului regesc al Marelui Principat al Transilvaniei.

În testament a fost de asemenea precizat că „biblioteca va sta la dispoziţia oricui” iar Institutul astronomic şi Biblioteca cu întreg patrimoniul „să nu poată fi transferate din Alba Iulia”. (date din Testamentul din 31.06.1798 tradus în limba română).

În 1947, după instaurarea regimului comunist în România, Biblioteca Batthyaneum şi institutul, devenit muzeu de astronomie, au fost închise şi puse sub sigiliu de către autorităţi.(menţiune din Hotararea CEDO din 2012). Ulterior pe baza cererii consiliului popular al raionului, Biblioteca Batthyaneum şi Institutul Astrologic al Episcopiei Romano-Catolice au fost atribuite statului prin hotărâre judecătorească şi confiscate (menţiune din Anexa OUG nr.13/1998 pct.13).

În 1990, prin Decizia nr. 142/1990, Primăria Alba Iulia a dispus ca Biblioteca Batthyaneum să fie plasată sub administraţia Bibliotecii Centrale de Stat – filiala Alba Iulia.

Prin OUG 13/1998 se prevede restituirea imobilelor care au aparţinut comunităţilor (organizaţii, culte religioase) cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România şi au fost trecute după anul 1940 în patrimoniul statului român urmând ca o comisie specială ce urma să fie constituită în acest sens să procedeze la verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru redobândirea dreptului de proprietate de către solicitanţi.

În Anexa la OUG pct.13 apare şi imobilul ce deserveşte Biblioteca Batthyaneum, Muzeul şi institutul Astrologic printre imobilele ce urmează să se restituie. (OUG nr.13/1998 pct.13)

Între anii 1998-2003 printr-o acţiune în justiţie filiala judeţeană Alba a Partidului Democraţiei Sociale din România (devenit ulterior Partidul Social Democrat) a acţionat în instanţă Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia, Academia Română şi Guvernul, solicitând ca imobilul Biblioteca Batthyaneum să fie păstrat de administraţia Bibliotecii Naţionale a României, ca proprietate publică de interes naţional, şi să nu fie restituit reclamantei.

În cale de atac Curtea de Apel Alba Iulia a soluţionat definitiv litigiul în sensul respingerii acţiunii PSD Alba pentru absenţa interesului de a acţiona (Decizia din 24.01.2003 şi 22.10.2003).

Printr-o cerere adresată CEDO, Arhiepiscopia Romano-Catolică de Alba Iulia se plânge de neacordarea dreptului său de proprietate asupra Bibliotecii Batthyaneum şi Muzeului de Astronomie, inclusiv asupra colecţiilor de cărţi şi altor obiecte conservate, care fac parte din donaţia din 1798, în ciuda confirmării dreptului său de proprietate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998.

Aceasta se plânge mai ales de imposibilitatea de a intra în posesia acestor bunuri deoarece comisia administrativă nu a pregătit restituirea acestora, pe care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/1998 o dispunea.

Prin Hotărârea CEDO din 25.09.2012 publicată în Monitorul Oficial nr.200/2013) statul român a fost obligat la plata unor despăgubiri şi cheltuieli de judecată în valoare de 25.000 de euro în favoarea Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Alba Iulia.

În motivarea acestei hotărâri CEDO „subliniază că singura bază care trebuie reţinută pentru acordarea unei satisfacţii echitabile constă în speţă în faptul că speranţa legitimă pe care a avut-o reclamanta ca statutul juridic al patrimoniului solicitat să fie stabilit a fost şi continuă să fie nerealizată de 14 ani.

În această privinţă, referitor la prejudiciul material, Curtea consideră că autorităţilor naţionale le revine sarcina de a alege, sub controlul Comitetului de Miniştri, măsurile de reparaţie corespunzătoare pentru a pune capăt încălcării constatate de Curte.” (Hotărârea CEDO din 25.09.2012 publicată în Monitorul Oficial nr.200/2013)

Prin Hotărârea nr. 3509 din 16.09.2015 Comisia privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România a respins cererea de retrocedare formulată de Arhiepiscopia Romano-Catolică din Alba Iulia privind restituirea în natură a imobilului ce deserveşte Biblioteca şi Observatorul astronomic Batthyaneum şi a patrimoniului (bunuri mobile) preluate odată cu imobilul solicitat.