Penitenciarul Aiud a avut în custodie în anul 2018, o medie de 597 persoane private de libertate, iar 1.059 deținuți au tranzitat unitatea pe o perioadă de până la trei zile către unitățile penitenciare de destinație. Din evidențele unității rezultă un indice de supraaglomerare real de 129,50%.

Cu personal insuficient şi modificări rapide în legislaţie, reprezentanţii închisorii recunosc că s-au confruntat şi cu dificultăţi, anul trecut. A fost şi un caz grav, de suicid, în iulie 2018 şi zeci de cazuri de altercaţii între deţinuţi sau autoagresiuni.

Unitatea a prezentat, joi, bilanţul de activitate. Potrivit datelor prezentate, anul trecut au fost primite 2.147 persoane private de libertate (267 nou depuşi, 1.821 primiţi prin transfer, 63 reprimiţi din cercetări, 2 reveniți din întrerupere), iar 2.037 persoane private de libertate au fost eliberate sau transferate (220 eliberaţi, 1.752 plecaţi în transfer, 64 predaţi poliţiei, un decedat), în total 4.184.

Capacitatea legală de cazare la Penitenciarul Aiud este de 518 locuri, calculate la suprafața de 4 mp pentru fiecare cameră. Supraaglomerarea încă există în unele spații, din cauza modului de construire a spațiilor de cazare și a faptului că din capacitatea legală a unității doar 461 de locuri sunt folosite pentru cazarea efectivelor proprii, iar 57 de locuri sunt destinate cazării persoanelor care tranzitează unitatea, precizează reprezentanţii unităţii în bilanţul activităţii pe 2018.

Efectivul de deținuți la data de 1 ianuarie 2019 era de 539 deținuți, iar indicele de ocupare era de 104,05%.

Anul trecut au fost admise de către judecătorul de supraveghere două plângeri, una sub aspectul nerespectării prevederilor legale privind dreptul la vizită intimă și una referitoare la condițiile minime de cazare.

Peste 30% dintre deţinuţi sunt după gratii pentru omor

La 1 ianuarie 2018, în Penitenciar se aflau 723 deţinuţi (77, adică 10,65% arestaţi preventiv şi condamnaţi în primă instanţă şi 646, adică 89,34% condamnaţi definitiv). Din totalul celor condamnaţi definitiv, 198 (27,38%) erau cu pedepse peste 10 ani, 442 (61,13%) cu pedepse sub 10 ani şi 6 (0,82%) condamnaţi pe viaţă. De asemenea, 205 (28,35%) erau nerecidivişti fără antecedente penale, 140 (19,36%) nerecidivişti cu antecedente penale şi 328 (45,36%) recidivişti.

În funcţie de natura infracţiunilor, 174 (24,06%) persoane private de libertate erau condamnate pentru furt calificat, 218 (30,15%) pentru omor, 134 (18,53%) pentru tâlhărie şi 197 (27,24%) pentru săvârşirea altor infracţiuni.

După vârstă, 65 (8,99%) erau tineri, 643 (88,93%) între 21 şi 60 de ani şi 13 (1,79%) peste 60 ani.

După cetăţenie, două persoane private de libertate erau cetăţeni străini: un olandez şi un moldovean.

În 31 decembrie 2018, mai erau 536 persoane private de libertate, din care 65 (12,12%) arestaţi preventiv şi condamnaţi în primă instanţă şi 471 (87,87%) condamnaţi definitiv (156, adică 29,10% cu pedepse peste 10 ani, 310, adică 57,83% cu pedepse sub 10 ani şi 5, adică 0,93% condamnaţi pe viaţă). După starea de recidivă, 164 (30,59%) erau nerecidivişti fără antecedente penale, 137 (25,55%) nerecidivişti cu antecedente penale şi 235 (43,84%) recidivişti. Din total, 107 (19,96%) erau persoane private de libertate condamnate pentru furt calificat, 175 (32,64%) pentru omor, 77 (14,36%) pentru tâlhărie, iar 177 (33,02%) condamnaţi pentru săvârşirea altor infracţiuni.

După vârstă, 37 erau tineri (6,90%), 488 (91,04%) între 21 şi 60 de ani şi 11 (2,05%) peste 60 ani. După cetăţenie, trei persoane private de libertate erau cetăţeni străini: un cetățean olandez, un cetățean moldovean şi un cetățean lituanian.

Nu sunt deţinuţi minori în unitate.

73 deţinuţi au fost eliberaţi condiţionat

În cursul anului 2018 au fost analizate în cadrul comisiei de propuneri pentru liberare condiţionată 215 persoane private de libertate la împlinirea fracţiei şi 144 în urma adresei de la instanţa de judecată (cerere înainte de împlinirea fracţiei). Au fost admise de comisie un număr de 61 persoane private de libertate şi amânate de comisie un număr de 151 persoane private de libertate. Au fost amânate de comisie şi admise de instanţa de judecată un număr de 12 persoane private de libertate, iar pentru un număr de 12 persoane private de libertate au fost reduse termenele propuse de către comisie.

În total, 73 de persoane au fost eliberate condiţionat.

Peste 200 persoane private de libertate au fost utilizate la muncă, jumătate dintre ei la activităţi cu plată

Au fost utilizate la muncă un număr mediu de 102 persoane private de libertate (16,92% din efectivul mediu anual). Pentru activităţi gospodăreşti, în interesul locului de deţinere au fost utilizate la muncă un număr mediu de 133 persoane private de libertate ( 22,06% din efectivul mediu anual). În total, 235 persoane private de libertate au fost folosite în 2018 pentru muncă, faţă de 295 persoane private de libertate folosite în 2017. Din acestea, 102 au fost pentru muncă cu plată (154 în 2017). A scăzut numărul acestora, dată fiind “imposibilitatea asigurării escortării deținuților cu personal, rezultat al pensionărilor masive din rândul personalului, în cursul anului recent încheiat, precum si diminuarea efectivului custodiat”.

Veniturile totale realizate din contractele de prestări servicii încheiate în anul 2018 sunt în valoare de 2.477.271 lei, inclusiv TVA.

Deficit de personal şi confuzii în aplicarea legislaţiei

Reprezentanţii Penitenciarului menţionează, la categoria dificultăţi întâmpinate în anul 2018, comunicarea diverselor acte procedurale în afara orelor de program prin intermediul mijloacelor tehnice actuale şi de cele mai multe ori cu termen de soluţionare în mai puţin de 24 de ore. Se referă şi la aplicarea Legii nr.169/19.10.2017 “ce a generat la apariția ei confuzii și disfuncționalități în punerea în aplicare a dispozițiilor acesteia în contextul în care sprijinul instanțelor judecătorești a fost infim, neexistând din parte Administrației Naționale a Penitenciarelor o procedură de lucru pentru fiecare situație individuală generatoare de efecte juridice”.

Mai amintesc că resursa umană a fost de cele mai multe ori insuficientă, în special la nivelul agenţilor, posturile fiind aproape în permanenţă acoperite la nivel redus, uneori sub nivelul prevederilor legislative. Volumul mare al activităţilor desfăşurate, suprapunerea în numeroase cazuri a acestora a dus la nesincronizări în activitate şi uneori la apariţia vulnerabilităţilor şi la producerea unor incidente.

De asemenea, modificările legislative, intervenite în cursul anului 2018, au generat un volum mare de activități specifice pentru punerea în aplicare a Legii 169/2017 precum și spre sfârșitul anului prin modificarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea ANP. Aceste activități noi pentru serviciul regim au necesitat adaptarea lucrătorilor anume desemnați la numeroase provocări de interpretare legislativă.

Necunoaşterea în unele cazuri sau neaplicarea în altele a prevederilor şi procedurilor legale a făcut ca unitatea să se înregistreze şi cu evenimente negative. Dintre acestea amintim cel mai grav: un caz de suicid în rândul deţinuţilor.

Penitenciarul notează la capitolul obiective îndeplinite asigurarea cazării deținuților pentru care statul român a prezentat garanții (la 3 mp), cazarea la camerele de deținere cu paturi pe maximum 2 niveluri, instruirea și promovarea personalului nou încadrat pe posturile rămase vacante ca urmare a pierderilor de personal şi îmbunătățirea modului prin care se efectuează probațiunea în cazul abaterilor disciplinare ale deținuților prin folosirea mijloacelor video portabile. Nu s-a reuşit însă demararea lucrărilor de reparații capitale la secțiile E.7 şi E.8.

Comunicare, divertisment şi obiecte interzise. Trei căsătorii, anul trecut, după gratii

Penitenciarul are reţea de televiziune prin cablu, disponibilă în toate camerele de deţinere şi care asigură posibilitatea de a viziona toată gama de programe, de la ştiri de interes local, naţional şi internaţional, la sport şi divertisment. Penitenciarul a încheiat abonamente la 7 publicaţii scrise, 6 ziare și o revistă care sunt puse la dispoziția deținuților, inclusiv prin intermediul bibliotecii. De asemenea deţinuţilor care au solicitat li s-a aprobat achiziţionarea de publicaţii prin încheierea unor abonamente la diverse ziare sau reviste pe care le primesc pe secţia de deţinere zilnic sau conform tirajului respectivelor publicaţii. Au fost încheiate 5 astfel de abonamente.

La camerele de deţinere sunt distribuite 252 aparate TV, dintre care 67 sunt proprietate personală a persoanelor private de libertate, iar 185 aparate TV sunt ale unităţii sau în custodia unității, fiind puse la dispoziţia deţinuţilor pentru asigurarea acestui drept.

În anul 2018 au fost primite de către deținuți 45 aparate TV prin sector vizită și au fost achiziționate de către penitenciar 24 aparate TV cu diagonala de 60 cm pentru asigurarea acestui drept.

Prin corelarea softului sistemului de telefonie Retel cu softul bazei de evidenţă a datelor persoanelor private de libertate PMSWeb, prin intermediul aparatelor telefonice fixe instalate în secţiile de deţinere, curţile de plimbare şi în alte spații, persoanele private de libertate au acces la diverse informaţii de interes personal din baza de date.

De asemenea, prin funcționarea infochioșcurilor de pe holurile secțiilor de deținere se asigură accesul atât la secțiuni din baza de date a sistemului penitenciar privitoare la deținuți, cât și la documentele legale în vigoare. Se are în vedere modernizarea sistemului de infochioșc din secțiile de deținere, obiectiv propus pentru anul 2019.

Deţinuţii au primit, anul trecut, 1358 scrisori recomandate şi 4806 de scrisori în regim simplu.

Cu ocazia efectuării controlului specific asupra corespondenţei primite de către persoanele private de libertate s-a găsit suma de 225 lei la 5 deținuți.

Dreptul la convorbiri telefonice a fost asigurat prin intermediul sistemului RETEL pe baza unui card individual, sistem care permite înregistrarea datelor necesare consemnării în documentele operative a exercitării acestui drept. Anul trecut, au fost efectuate prin acest sistem de telefonie convorbiri telefonice în valoare de 919.354, 42 lei, cu 225.238,89 lei mai puțin decât în anul 2017. Acest lucru este justificat prin scăderea considerabilă a numărului de deținuți custodiați în cursul anului 2018.

Dreptul de a primi vizite (durată 120 minute): Au fost aprobate 4.297 de vizite (5.702 în 2017), din care cu dispozitiv de separare 2.754 (4.061 în 2017), fără dispozitiv de separare 1.543 (1.641 în 2017), vizite intime (3 ore) – 370 (344 în 2017), vizite intime (48 de ore) – doar 3 (9 în 2017). De asemenea, au fost oficiate şi trei căsătorii (9 în 2017).

Pe întreaga durată a anului 2018 au fost acordate un număr de 3.313 pachete de la aparţinători către persoanele private de libertate, constând în produse alimentare, echipament şi aparatură radio-TV comparativ cu 4.017 acordate în 2017.

Potrivit reprezentanţilor Penitenciarului, deţinuţii au putut cumpăra produse de la magazinul din incinta locului de deţinere, iar dacă produsul solicitat nu se afla în oferta magazinului, a fost achiziţionat pe baza unei comenzi. În total, deţinuţii au cheltuit 2.838.330,07 lei pe produse cumpărate, comparativ cu 3.399.659,43 de lei în anul 2017.

Au fost acordate 37 de drepturi la convorbiri online (23 în anul 2017), dintre care 12 derulate între deținuți aflați în penitenciare diferite și între care existau relații de rudenie şi 25 convorbiri cu aparținătorii.

Au fost acordate 277 recompense constând în ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior (328 în 2017), 478 recompense constând în suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite (1810 în 2017), 1284 recompense constând în suplimentarea drepturilor la pachet (20 în 2017), 47 recompense constând în suplimentarea drepturilor la vizită comparativ (18 în anul 2017), 179 recompense constând în suplimentarea drepturilor la vizită intimă (122 în 2017), 24 recompense constând în permisiunea de a părăsi penitenciarul pentru o zi (15 în anul 2017) şi o recompensă constând în permisiunea de a părăsi penitenciarul pe o durată de până la 5 zile.

Cu ocazia efectuării controlului specific asupra aparţinătorilor, la intrarea în penitenciar, în punctele de control, au fost înregistrate tentative de introducere de bunuri şi obiecte interzise, astfel: un telefon mobil (4 în 2017), un set căști handsfree (2 bucăți în 2017) şi 11 pliculeţe de praf culoare verde-maro (disimulate în pachetul adus de aparținători). Personalul din penitenciar a descoperit în urma controalelor 9 situaţii în care s-a încercat introducerea în penitenciar a obiectelor interzise, fiind descoperite: 2 telefoane mobile, 1 laptop, 2 încărcătoare de telefon mobil, 1 încărcător laptop, 3 cartele SIM, 3 căști telefon, 1 mufă încărcător auto, precum și un număr de 19 pastile susceptibile a fi de natură psihotropă. În închisoare, au fost descoperite 4 telefoane mobile + 3 smart watch (15 telefoane mobile + 4 ceasuri de mână cu telefon integrat în 2017), 3 cartele SIM (14 în 2017), 3 încărcătoare şi accesorii pentru telefoane mobile (12 în anul 2017).

Zeci de cazuri de autoagresiuni, altercaţii, greva foamei

Tot anul trecut, au fost înregistrate 37 de autoagresiuni (36 în anul 2017) şi 43 altercaţii şi agresiuni între deţinuţi (52 în 2017).

Au fost şi cazuri de “greva foamei”: 11 cazuri (16 în 2017). În 25 de cazuri s-a decis izolarea deţinuţilor (56 de cazuri în anul 2017).

Au fost 109 cazuri de distrugere de bunuri în penitenciar de către deţinuţi (48 în 2017), 69 autoagresiuni (56 în anul 2017) 88 de acte de violență față de alți deținuți (132 în anul 2017), 24 de cazuri de deținere de obiecte interzise (42 în 2017), 80 de cazuri de atitudine necuviincioasă față de cadre (90 în 2017).

Cele mai relevante programe de asistență psihologică organizate s-au adresat următoarelor categorii de deținuți: cu dificultăți de gestionare a impulsurilor sexuale, cu antecedente în consumul de alcool, diagnosticați cu afecțiuni psihice, cu dificultăți de gestionare a agresivității.

Pentru consiliere au fost implicaţi cinci psihologi.

Sursă: Alba24