Kronochem Sebeș a depus la Agenția pentru Protecția Mediului Alba o solicitare de actualizare a autorizației integrate de mediu pentru instalația de producere a formaldehidei, capacitate 60.000 to/an, scrie ziarul alba24.ro.

Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Alba a anunțat recent depunerea solicitării de actualizare a autorizației integrate de mediu nr. AB 9/22.11.2017 pentru “Instalația de producere a formaldehidei, capacitate 60000 to/an, exprimat 100% ”, amplasată în localitatea Sebeș str. Mihail Kogălniceanu nr. 59, județul Alba, titular Kronochem Sebeș SRL.

Documentația pentru actualizarea autorizației integrate de mediu poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba str. Lalelelor nr. 7 B, zilnic de luni-joi, între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14, pe site-ul APM Alba: apmab.anpm.ro si la sediul Primăriei municipiului Sebeș.

Potrivit formularului de solicitare pentru actualizarea autorizației integrate de mediu, amplasamentul Kronochem Sebeș SRL este situat pe o parcelă de teren cu o suprafață de 1.440 mp aflată în proprietatea Kronospan Sebeș SA. Terenul amplasamentului face obiectul unui Act de superficie încheiat între Kronospan Sebeș SA în calitate de „Proprietar” și Kronochem Sebeș SRL în calitate de „Superficiar”, prin care Kronochem Sebeș SRL are dreptul de folosință a terenului, dreptul de a edifica construcții pe acest teren și dreptul deplin de proprietate asupra construcțiilor și a altor amenajări. Pe acest teren este construită Instalația de fabricare formaldehidă de 60000 to/an, aparținând Kronochem Sebeș SRL.

Începând cu data de 1 noiembrie 2018 societatea Kronospan Sebes SA și-a transferat activitatea către societatea Kronospan Trading SRL, iar Autorizația Integrata de Mediu nr. AB 1 din 9 ianuarie 2017 actualizată la data de 24 octombrie 2018 a operatorului Kronospan Sebeș SA a fost transferată către operatorul economic Kronospan Trading SRL, acesta din urmă operând în prezent toate instalațiile operate în trecut de Kronospan Sebeș SA. Kronospan Sebeș SA a rămas în continuare propietarul terenului pe care sunt amplasate instalațiile aparținând Kronochem Sebes SRL, a clădirilor și tuturor instalațiilor prezente pe platforma industrială Kronospan (exceptând instalația de producere a formaldehidei de 60.000 to/an aparținând Kronochem Sebeș SRL).

Documentația este elaborată pentru instalația de producere a formaldehidei sub forma de soluție 50% sau soluție de rășină ureo-formaldehidică pre-condensată 85%, având o capacitate 60.000 to/an, exprimat 100%, alcătuită din 2 linii de fabricație identice ce au capacitatea de 30.000 to/an fiecare, ce pot funcționa independent.

Potrivit formularului de solicitare pentru actualizarea autorizației integrate de mediu, producția zilnică este de:

180 to formadehidă, exprimat 100%, funcționând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu;
296 to rășină ureo-formaldehidică pre-condensată, exprimat 85%, funcționând la capacitatea proiectată timp de 24 de ore pe zi, 333 zile pe an, în proces continuu.

Materii prime utilizate:

metanol;
săruri de răcire (sare de transfer termic): amestec format din: azotit de sodiu în proporție de 40%; azotat de potasiu în proporție de 53% și azotat de sodiu în proporție de 7%;
hidroxid de sodiu 30%;
catalizator Fe – Mo;
soluție de uree;
aerul folosit pentru oxidarea metanolului;
apa demineralizată pentru absorbția formaldehidei (aceasta pleacă cu produsul comercial) și pentru generarea aburului;
lubrefianți pentru întreținerea echipamentelor.
Produse finite: soluție formaldehidă 50% (formalina) sau soluție de rășină ureo-formaldehidică pre-condensată 85%.

Producerea de formaldehidă sau uree-formaldehică constă în:

Depozitarea materiilor prime în rezervoarele și spațiile de stocare existente aparținând Kronospan Sebeș SA și operate în prezent de societatea Kronospan Trading SRL;
Introducerea metanolului în instalația de producere a formaldehidei
În reactoarele de proces are loc reacția de producere a formaldehidei
Absorbția formaldehidei în coloana de absorbție
Depozitarea soluției de formaldehidă în rezervoarele existente aparținând Kronospan Sebe SA și operate de Kronospan Trading SRL
Emisii și reducerea poluării

Potrivit documentului citat, în conditii de funcționare normală, singura sursă de emisie în atmosferă este coșul de dispersie prin care se evacuează gazele reziduale ce ies din unitatea de epurare catalitică, care face parte integrantă din instalația de fabricare a formaldehidei și are rolul de a reduce emisiile de produși organici din gazul rezidual ieșit din coloanele de absorbție, înainte de evacuarea în atmosferă. Evacuarea gazelor în atmosferă se realizează printr-un coș de dispersie cu diametrul de 700 mm și înălțimea de 22 m.

„Controlul funcționării instalației de epurare este asigurat de instalația de automatizare care urmărește menținerea constantă a temperaturii la intrare în catalizator, în funcție de care se asigură și concentrațiile admise la evacuare. Activitatea din cadrul instalației de formaldehidă aparținând Kronochem SRL nu implică surse mobile de emisie (din trafic).

Procesul de producție se realizează în sistem închis și numai în situații accidentale prin apariția unor neetanseități pot să fie emisii difuze.

Traseele prin care se vehiculează substanțe inflamabile (metanol) sunt prevăzute cu punți electrostatice la îmbinările prin flanșe, pentru scurgerea sarcinilor electrostatice. Toate utilajele sunt prevăzute cu împământare pentru scurgerea electricității statice pentru prevenirea exploziilor ce ar putea duce la emisii de COV în aer”, se precizează în formularul de solicitare pentru actualizarea autorizației integrate de mediu.

Potrivit formularului de solicitare, în cadrul amplasamentului Kronochem Sebeș s-au implementat procedurile specifice sistemului managementului de mediu, după cum urmează:

„Monitorizare și măsurare a emisiilor evacuate în aer și de control a sistemului de calitate a aerului pe fazele proceselor tehnologice”;
„Activitatea Controlul Instalațiilor”;
„Controlul Aspectelor de mediu semnificative” și nu s-au identificat obiective și tinte de mediu, prin care să se evalueze impactul asupra mediului specifice sistemului de management de mediu, identificând-se sursele de emisii fugitive în aer.
„În instrucțiunea de lucru la instalația de producere formaldehidă sunt stabilite defecțiunile procesului, condițiile de pornire și oprire. S-a implementat un Program de management de mediu pentru atingerea obiectivelor de mediu și țintelor și s-au stabilit aspectele semnificative de mediu (funcționare normală și anormală).

Instalația de obținere formaldehidă este prevăzută cu sisteme de alarmare în cazul în care se constată depășirea parametrilor tehnologici de lucru sau apariția unor avarii”, se mai precizează în document.

sursa: anpm.ro