Primăria Alba Iulia anunță că proiectul de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă a intrat în etapa de consultare a populației.

Proiectul aduce modificări inclusiv în ceea ce privește prețul.

Modificări la tarifele parcărilor: Cetățenii pot aduce sugestii și comentarii
Cetățenii pot aduce sugestii și comentarii în perioada 18.08.2021 – 28.09.2021.

Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare cu privire la acest proiect de hotărâre,  se pot  depune în scris, specificându-se articolul sau articolele din proiect sau regulament la care se referă, menționând data trimiterii și datele de contact ale expeditorului, la sediul Primăriei Municipiului Alba Iulia, de pe str.: Calea Moților, nr. 5 A, Camera 8 – Registratură.

Propunerile se pot face și în format electronic pe adresa de e-mail: office@apulum.ro  în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunț, respectiv până la data de 01.09.2021, ora16.00.

”Staţionarea autovehiculelor este permisă contra cost, percepându-se o taxă anuală de 135 lei/an/loc de parcare cu TVA inclus pentru persoane fizice și 270 lei/an/loc de parcare cu TVA inclus pentru persoane juridice, taxă ce se modifică
prin hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Alba Iulia” se arată în proiectul de hotărâre.

Propuneri de la cetățeni în perioada anterioară
Primăria a mai colectat o serie de propuneri de la cetățeni, potrivit referatului de aproare.

”În perioada de timp scursă de la ultima modificare, în perioada de exploatare, au fost observate atât de către noi cât și de către unii cetățeni probleme în ceea ce privește interpretarea unor dispoziții cuprinse în Regulament și au fost formulate
propuneri privind modificarea acestuia, în vederea îmbunătățirii.

Propunerile au fost făcute verbal, majoritatea (57 de propuneri), precum și propuneri depuse în formă scrisă (12 propuneri).

Principalele opinii, propuneri, sugestii și observații sunt următoarele:

− abonamente doar pentru autovehicule cu revizie tehnică în valabilitate

− utilizatorul să aibă domiciliul/reședința/sediul/punct de lucru pe
proprietatea pe care se solicită locul de parcare

− parcări cu aprovizionare pentru spațiile comerciale

− abonamentele sa fie valabile și pentru autoutilitare mici, sub 3000 kg
sarcină maximă autorizată

− abonamente emise pentru autovehicule înmatriculate în România

− actele de folosință pentru autohevicule încheiate în formă autentică

− abonamente pentru persoane juridice fără obligativitatea deținerii unui
autovehicul

− atribuirea locurilor de parcare și persoanelor fizice și juridice care locuiesc
sau își desfășoară activitatea într-o casă și nu au posibilitatea de a parca
autovehiculul pe proprietatea respectivă”